Membook -palvelun käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Membook Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) tuottaman ja ylläpitämän, osoitteessa https://secure.membook.fi sijaitsevan verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen. Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (jäljempänä "Käyttöehdot") ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa palvelun käytössä.

2. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Käyttäjä voi lopettaa palvelun käyttämisen sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koska tahansa niin halutessaan.

3. Rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä käyttäjä pääsee käyttämään palvelua käyttöoikeuksien määrittämässä laajuudessa. Käyttäjän tiedot rekisteröidään Membook Oy:n käyttäjärekisteriin. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja sitoutuu säilyttämään tunnusta ja sen salasanaa huolellisesti.

Membookiin rekisteröityminen ei tee käyttäjästä automaattisesti Membook Oy:n asiakasta. Asiakassuhde muodostuu, mikäli käyttäjä perustaa Membookiin oman yhteisön ”Luo yhteisö” painikkeella. Tämän jälkeen käyttäjän ja perustetun yhteisön tiedot tallennetaan Membook Oy:n asiakasrekisteriin. Tässä asiakassuhteessa noudatetaan palvelun yleisiä sopimusehtoja.

4. EU:n tietosuoja-asetus ja rekisterin tietosuojakäytännöt

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoittamalla tavalla. Henkilötietoja kerätään käyttäjärekisteriin ainoastaan perusteltua tarkoitusta, kuten tiedottamista ja käyttäjä- ja asiakassuhteen hoitamista, varten. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta laissa säädettyjä poikkeuksia lukuunottamatta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa.

Katso tarkempi informointivelvoitteen mukainen dokumentaatio: Membook rekisterinpitäjänä.

5. Kielletty menettely

Kiellettyä on kaikki voimassa olevien Suomen lakien ja näiden käyttöehtojen vastainen menettely. Palveluntuottajalla on oikeus välittömästi mitätöidä käyttäjän tunnus sekä poistaa käyttäjä palvelusta, jos käyttäjä syyllistyy kiellettyyn menettelyyn.

6. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa omista toimistaan palvelun yhteydessä voimassa olevien lakien, hyvien tapojen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa rekisteröitymisen ja palvelun käytön yhteydessä antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mikäli käyttäjä käyttää Membookia organisaation edustajana, vastaa hän laillisesta oikeudestaan toimia kyseisen organisaation edustajana ja ylläpitää organisaation jäsenrekisteriä Membookissa.

7. Palveluntuottajan vastuut

Palveluntuottaja ei vastaa mistään sellaisesta käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta, joka ei ole aiheutunut palveluntuottajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Palveluntuottaja pyrkii takaamaan häiriöttömän jatkuvat pääsyn palveluun, mutta ei voi sitä täysin taata. Sivusto saattaa häiriintyä tai sen käyttö estyä palveluntuottajasta riippumattomista syistä. Palveluntuottaja ei vastaa mistään palveluntuottajasta riippumattomasta ulkoisen tekijän aiheuttamasta vahingosta tai muusta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista palveluntuottajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa estettä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää.

8. Muut ehdot ja sovellettava laki

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivustoihin (esim. Facebook, Twitter, yhdistysten nettisivut). Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Membook vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluun ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimalla. Jos erimielisyydestä ei päästä sopimukseen, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.