Membookin ja Procountorin välille on tehty Procountorin rajapintaa hyödyntäen integraatio. Membook toimii jäsenmaksut laskuttavana järjestelmänä sekä jäsenmaksureskontrana. Procountoriin siirtyy kirjanpidossa tarvittava tieto maksuista, mutta varsinainen maksuvalvonta hoidetaan Membookin puolella.

Integraation avulla Membook noutaa Procountorista, yhdistyksen tilikartasta, laskutettaville tuotteille oikeat tilit ja mahdolliset dimensiot. Membook puolestaan tuottaa Procountorille viikoittaiset muistiotositteet yhdistykselle maksetuista ja tilitetyistä jäsenmaksuista. Näin kirjanpito on aina ajantasalla saapuneiden jäsenmaksujen osalta.

Integraatio kytketään päälle Membookin päässä, mutta sitä varten tarvitaan käyttöoikeus Procountoriin. Tässä alla step-by-step ohjeet:

  1. Luo ensin Procountorissa yhdistyksen käyttäjärekisteriin uusi käyttäjätunnus nimeltään "xxxx.api" (xxxx voi olla esim. yhdistyksen nimestä sopiva lyhenne).
  2. Tälle ns. api-käyttäjälle annetaan rajoitetut oikeudet ainoastaan uuden muistiotositteen luomiseen ja tilikartan hakuun.
  3. Mikäli haluat että Membookin asiakaspalvelu kytkee integraation, toimita käyttäjätunnuksen tiedot suoraan meille. Tällöin käyttäjän sähköpostiksi laitetaan api@membook.fi ja puhelinnumeroksi meidän asiakaspalvelun 04578746100.
  4. Tiedot tallennetaan ja integraatio kytketään Membookin toimesta (Membookin päässä) ja näin yhteys saadaan avattua.
  5. Toimita Membookille myös yhdistyksen käyttämät kirjanpitotilit ja mahdolliset dimensiot niille tuotteille (jäsenmaksut ym.) jotka laskutetaan Membookin kautta. Tiedot toimitetaan samaan osoitteeseen api@membook.fi kuin käyttäjätunnuskin.
  6. Vaihtoehtoisesti kytkennän voi tehdä itsekin, se löytyy yhdistyksen tiedoista Membookista kohdasta "Asetukset"-"Integraatiot". Integraatio aktivoidaan antamalla oikeat käyttäjätunnukset järjestelmälle. Tämän jälkeen hinnaston tuotetietoihin pääsee laittamaan tilikartan tiedot kuntoon. Kysy tarvittaessa apua!
  7. Tämän lisäksi Procountorissa olisi hyvä perustaa Membook-saamisille oma vastatili (esim. 1710 Membook-saamiset) yhdistyksen tilikarttaan. Tälle saamistilille kirjataan aina Membookin tuottama muistiotosite, erotuksena muista myyntisaamisista.
  8. Automaattitiliöinneissä auttaa kirjanpitäjänne tai Procountorin asiakaspalvelu.