Nämä Membook-palvelun sopimusehdot koskevat Membookin Free-, Basic Mini- ja Basic-versioiden käyttöä. Membookin Premium-version käytöstä tehdään aina asiakaskohtainen sopimus.

Asiakas hyväksyy nämä sopimusehdot ottaessaan Membook-palvelun käyttöön yhdistykselleen. Yksittäistä rekisteröityvää käyttäjää koskevat käyttöehdot löytyvät täältä.

Yleistä

Membook Oy on järjestöhallinnon helpottaja ja visiomme on automatisoida yhdistystoiminnan rutiinit palvelumme avulla. Näin yhdistyksille jää enemmän aikaa omaan ydintoimintaansa. Membook ratkaisee yhdistyksen jäsenlaskutus- ja viestintäongelmat sekä tarjoaa modernin teknologisen alustan tulevaisuuden tarpeille. Erillisestä sopimuksesta Membook rakentaa myös rajapinnat esimerkiksi yhdistyksen nettisivuille ja integraatiot muihin järjestelmiin.

Sopimuksen osapuolet

Asiakas: Asiakas on rekisteröity yhdistys (ei r.p.), joka on luotu Membookiin Luo yhteisö -toiminnolla ja jonka perustaja on hyväksynyt nämä sopimusehdot yhteisöä luodessaan.

Asiakas on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterin pitäjä.

Toimittaja: Palvelun toimittaa Membook Oy, Tehdaskatu 6, 24100 Salo. Y-tunnus 2655197-8.

Membook on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterin käsittelijä.

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on verkossa toimitettava Membook -palvelu. Asiakas valitsee haluamansa sopimusvaihtoehdon (Free tai Basic / Basic Mini).

  • Membook Free on tarkoitettu pienille yhdistyksille, joilla on tarvetta vain virallisen jäsenrekisterin pitoon ja viestien lähettämiseen. Free versiota voi käyttää, jos jäseniä on alle 200. Kun jäsenmäärä ylittyy, vaihtuu sopimus automaattisesti Membook Basic -versioon.
  • Membook Basic Mini on tarkoitettu pienille yhdistyksille, joilla on alle 200 jäsentä JA alle 200 maksutapahtumaa vuodessa. Kun jäsenmäärä ylittyy, vaihtuu sopimus automaattisesti Membook Basic -versioon.
  • Membook Basic on tarkoitettu yhdistyksille joilla on yli 200 jäsentä ja/tai yli 200 maksutapahtumaa vuodessa. Membook Basicissa on kuukausimaksu.
  • Eri versioiden hinnasto löytyy täältä.

Palvelun koekäyttö

Ensimmäinen käyttökuukausi on aina ilmainen, veloitamme ainoastaan mahdolliset koekäytön aikana toteutuneet maksutapahtumamaksut. Koekäytön jälkeen Asiakas voi jatkaa kuukausimaksuttomien Membook Free tai Membook Basic Mini -versioiden käyttöä vapaasti, mikäli jäsenmäärä jää alle 200 jäenen.

Koekäytön voi lopettaa poistamalla perustettu yhteisö tietoineen Membookista tai ilmoittamalla lopettamisesta meille osoitteeseen myynti@membook.fi. Lähetämme asiakkaalle koekäyttökuukauden päättymisestä myös muistutusviestin.

Palvelun hinta ja laskuttaminen

Palvelun hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan. Katso voimassa oleva hinnasto tästä. Free-versio on aina ilmainen.

Maksullisen käytön alkaessa asiakas ilmoittaa laskutustietonsa Membook -palvelussa Laskutus -välilehdellä. Asiakas voi valita palvelun laskutusväliksi 6 kk tai 12 kk. Maksutapahtumat ja mahdolliset muut lisäpalvelut (postitukset ym.) laskutetaan jälkikäteen toteutuneiden määrien mukaan.

Palvelun käytön lopettaminen

Palvelun käytön voi lopettaa 1 kk irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@membook.fi. Membook Oy voi myös poistaa asiakkaan tiedot rekisteristä 3 kk kuluttua käytön alkamisesta, mikäli asiakkaaseen ei ole saatu yhteyttä, laskutustietoja ei ole toimitettu, eikä tietoja ole itse poistettu. Myös maksamattomat laskut voivat aiheuttaa palvelun katkeamisen.

Toimittajan vastuut

Toimittaja sitoutuu toimittamaan Membook-palvelua sopimuksen voimassaolon ajan. Palvelu toimitetaan pilvipalveluna ja on käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja ympäri vuorokauden. Palvelussa voi olla lyhyitä huolto- ja käyttökatkoja, mutta nämä pyritään ajoittamaan käytön kannalta hiljaisiin aikoihin. Pidemmistä katkoksista pyritään tiedottamaan etukäteen.

Emme vastaa meistä riippumattomista syistä johtuvista pidemmistä käyttökatkoista (esim. laajat verkkohäiriöt, ongelmat sähkönjakelussa, kaapelivauriot tms.).

Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian. Palvelimien valvonta on jatkuvaa.

Tietosuoja ja tietoturva: Toimittaja noudattaa ehdotonta luottamuksellisuutta säilyttämiensä rekisterien suhteen eikä ilman Asiakkaan lupaa missään olosuhteissa luovuta rekistereitä kolmansille osapuolille. Toimittaja noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen velvotteita ja vastaa siitä että Membook täyttää nämä vaatimukset.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaliite näihin sopimusehtoihin löytyy täältä: Membookin tietosuojaliite

Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa rekisterinpitäjänä oman rekisterinsä sisällöstä sekä valtuuttamiensa käyttäjien toimista. Asiakas vastaa siitä, että yhdistyksen toiminta noudattaa Suomen lakeja. Asiakas sitoutuu huolehtimaan käyttäjärekisterinsä ajanmukaisuudesta ja ohjeistamaan käyttäjänsä palvelun tietoturvalliseen käyttöön. Asiakas vastaa EU:n tietosuojalain mukaisen dokumentointivelvoitteen täyttämisestä sekä omien rekisteröityjensä informoinnista asetuksen määräämällä tavalla.

Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi 

Nämä päivitetyt sopimusehdot ovat voimassa 25.5.2018 alkaen.

Julkaistu 25.5.2018