Jäsenten massapoisto

Aiemmin jäseniä pystyi poistamaan vain yksittäin, mutta loppukesästä saimme Membookiin päivityksen, jolla voit passivoida kaikki halutun hakutuloksen jäsenet kerralla. "Passivoiminen" tarkoittaa tässä yhteydessä jäsenten muuttamista "Ei-aktiivinen" -tilaan. Lopullinen jäsenten poistoajankohta riippuu yhdistyksen perustiedoissa olevasta asetuksesta. Passivointitoiminto löytyy hakutuloksen alareunasta valikosta "Massaoperaatiot".

Uusi integraatio: Lyyti

Membookiin on kevään ja kesän aikana rakennettu integraatio Lyyti-palveluun. Jos yhdistys käyttää Lyytiä tapahtumiensa hallintaan, integraation avulla Lyytin tapahtumakalenterin saa näkymään jäsenille Membookissa.

Lyytiin voi myös siirtää tapahtumien osallistujia suoraan Membookista "nappia painamalla" eikä erillisiä excel-siirtoja tarvitse enää tehdä. Yhdistyksen määrittämistä asetuksista riippuu, näkeekö jäsen Membookissa kaikki yhdistyksen tapahtumat, vai ainoastaan ne, joihin hänen tietonsa on siirretty. Tapahtumaan voi myös ilmoittautua suoraan Membookista (Lyytin ilmoittautumislomake aukeaa), ja palvelu alustaa jäsenen perustiedot valmiiksi ilmoittautumislomakkeelle.

Jos teillä on yhdistyksessä jo Lyyti käytössä ja haluatte hyödyntää ko. integraatiota, kysy lisää asiakaspalvelustamme. Integraation hyödyntäminen on kk-maksullinen lisäpalvelu.

Sähköpostien vaihtoon työkaluja asiakaspalvelulle

Joskus tulee tilanteita, joissa rekisteröityneen käyttäjän sähköposti ei enää ole käytössä tai siihen ei ole pääsyä. Tällöin myöskään yhdistyksen pääkäyttäjä ei pääse käyttäjän tietoihin muokkaamaan sähköpostia, koska se on toiminut myös käyttäjätunnuksena. Nyt asiakaspalvelulla on työkalu, jolla se voi nopeasti palvella rekisteröitynyttä Membook-käyttäjää ja tehdä sähköpostin vaihdon hänen puolestaan. Työkalulla saa myös poistettua tarpeettomia käyttäjätilejä ja anonymisoitua yksittäisen käyttäjän kaikki tiedot rekisterissä.

Tuplamaksut, liikamaksut

Maksujen seurantaan on tuotu uusia työkaluja. Käyttäjä saa jäsenten laskuhaussa näkyviin kaikki yhdistykselle tulleet tuplamaksut ja liikamaksut sekä listattua nämä. Excel-raporttia on parannettu ja sinne on tuotu näkyviin todellinen maksettu summa laskutetun summan lisäksi (tämä koskee myös puutteellisia maksuja).

  • Tuplamaksu: Kun samalla viitteellä on maksettu useampi suoritus ja on maksettu enemmän kuin alkuperäinen laskutettu summa (Huom! Summa ei välttämättä kuitenkaan ole sama molemmissa maksutapahtumissa)
  • Liikamaksu: Yksi maksusuoritus, jolla on maksettu alkuperäistä laskutettua summaa suurempi maksu.

Tilityssäännöt edellisiin

Tuplamaksuista ensimmäinen maksu tilittyy automaattisesti yhdistykselle, toinen maksu jää odottamaan palautuspyyntöä. Maksu voidaan palauttaa yhdistykselle tai suoraan maksaneelle jäsenelle. Palauttamattomat tuplamaksut tilitetään manuaalisesti liittoon kalenterivuoden lopussa. Tuplamaksujen palautus yhdistykselle korjataan automaattiseksi seuraavissa versiopävityksissä, jonka jälkeen tuplamaksut palautetaan aina yhdistykselle, ja se huolehtii niiden palauttamisesta jäsenelle.

Liikamaksusta tilittyy yhdistykselle automaattisesti vain alkunperin jäseneltä laskutettu summa. Liikamaksuosuudet tilitetään yhdistykselle manuaalisesti kolmen kuukauden välein tai erikseen pyydettäessä nopeamminkin. Tilitysoperaatio korjataan kokonaan automaattiseksi seuravissa versiopäivityksissä, jonka jälkeen myös liikamaksuosuudet tilittyvät automaattisesti.

Terveisin Membookin kehitystiimi